Lillyhammer

by leahplotz

Jeg lukker øynene mine. Jeg ser at du drikker en kopp te og mmm den lukter peppermynte. Du har en tykk ullgenser på og de svære tøflene som gjør alle til en lat og kjedelig bjørn om vinteren. Du ser også på Lillyhammer på fjernsyn; men det er jeg som får alltid hjemmelengsel når jeg ser på programmet. Alt det herlige og dårlige med Norge i en genial pakke. Selvironi, som vi alle trenger litt mer av. Et genialt program. Jeg er så glad i Lillyhammer. Men jeg er så utfattelig glad i deg.

Føttene mine er faktisk kalde; det er tross alt februar, man kan jo klage litt da, vel? Burde kanksje ha hatt på meg en genser over kjolen min. En genser liksom. Sokker, hva er de for noe?? I Oslo er det meldt +1C og sikkert har regnet de siste to dagene…det regnet i dag i to minutter og jeg lurte på om jeg skulle la mathandelen være til i morgen. Det gjorde jeg til slutt.

Jeg åpner øynene mine og smiler. Jeg trives skikkelig på skolen og tenker på gårsdagens hendelser. Jeg ler litt i halvsøvne; hvordan klarte jeg TRE år med ren teori ved UiO? Det beste med bacheloren var jo Den Store Bacheloroppgaven. Jeg trivdes så mye at jeg skrev to. Kunne ha vært et tegn, kjære Leah?? Men det går likar nu. Or whatever. 😉

Jeg ser bort mot klokka. Den er bare seks om morgenen, men jeg vet at jeg kommer ikke til å sove noe særlig lenger. Prednisolonen tar så mye ut av kroppen, uten at den gir meg en ordentlig sjanse til å sove bort bekymringene. Det siste jeg vil er å bekymre Mama. Telefonen lyser med meldinger og snapchats. Anette har kjøpt seg en ny pute med en piggsvin på. Ååå jeg har også lyst!

Og med det kryyyyyyper jeg ut av senga og retter min oppmerksomhet mot presskanna. Det er dag Tjueni, og jeg har ennå ikke funnet edderkoppen fra Dag To.

For Mom and Lori’s sake:

I close my eyes. I see that you are drinking a cup of tea and mmm it smells like peppermint. You have a thick wool sweater on and those big slippers that make everyone a lazy and boring bear in winter. You also watch Lillyhammer on television, but it is I who always gets homesick when I watch it. All the lovely things and bad things about Norway in a brilliant package. Self irony; we all need a little more of it. An ingenious program. I love Lillyhammer. But I love you so incredibly much.

My feet are actually cold, after all it is February, surely people can complain a little, right? Should maybe have put a sweater on over my dress. A sweater. Socks, what are those? ? In Oslo it is reported to be 33F and certainly has rained the past two days … it rained today for two minutes and I was wondering if I should let the grocery shopping be until tomorrow. I left it be.

I open my eyes and smile. I really enjoy school and am thinking about yesterday’s events. I laugh a little in my half sleep; how I managed THREE years of pure theory at Uni Oslo?? The best part of the bachelor was writing the thesis. I enjoyed so much that I wrote two. Could have been a sign, dear Leah ?? But I think I’m getting it figured out. Sure 😉

I look over at the clock. It ‘s only six in the morning , but I know I ‘m not going to sleep much longer. Prednisolone takes so much out of the body, without giving me a real chance to sleep away my concerns. The last thing I want is to worry Mama. My phone lights up with messages and snapchats. Anette has bought a new pillow with a hedgehog on it. Ohhhh I want one, too!

And with that I crawl out of bed and drag my attention to the French press. It is Day Twenty Nine and I have not yet found the spider from Day Two.

Advertisements